Home

Platon idealstat

Platons idealstat, slik den presenteres i han berømte verk, Staten, har tre klasser: Vokterne, hjelperne og arbeiderne. ( jfr. Europeisk filosofi av Petter Nafstad ) Øverst står en klasse av profesjonelle ledere som kalles voktere. Under disse står en klasse av hjelpere Platons idealstat. Staten är en av Platons mest refererade verk och framställer filosofens syn på hur samhället borde se ut. Som vanligt sker framställningen i dialogform med Sokrates som protagonist. I det samtida samhället som Platon utgår från anses filosoferna odugliga av både de styrande och folket Platons idealstat . teorien om en harmonisk enhet, presenterte han i State og senere utviklet seg til en lov.Den nåværende politisk kunst er, til slutt, prosessen med utdanning av sjelen, og derfor Platon fremmet ideen om en sann filosofi under denne politikken.Han sier at når en politiker er en filosof, og vice versa, kan du bygge en ekte stat, som vil være basert på de høyere.

Platons idealstat var et aristokrati hvor man skulle ta utdanning i 50-60 år. De som fullførte ble ledere, mens de som falt fra ble voktere eller produsenter. Det åndelige/sjelelige ble vektlagt mer enn det biologiske. Dermed var det likestilling mellom kjønnene siden kvinnen kunne gjøre det samme som mannen Platons idealstat, aristokratiet, er filosofenes styre, det styret der kongene er filosofer og filosofene er konger. I en av sine tidligere dialoger, Charmides, sier Platon at hvis vi hadde hatt visdommen i vårt eie, kunne vi ha valgt ut filosofkongene fra barndommen av for å gi dem en adekvat filosofisk skolering Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger.Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden.Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles. Platon hevdet at i tillegg til den virkelighet vi kan sanse omkring oss, finnes det en annen virkelighet. Denne andre virkeligheten er, selv om den ikke kan sanses, mer virkelig, mer fundamental og mer viktig enn den sansbare virkeligheten. Platons begrunnelse for dette synet er egentlig ikke vanskelig å forstå

Platon mente at en viktig dygd for denne klassen var mot. Borgerne som hadde de beste evnene, fortsatte utdanningen til fylte 35 år. Disse skulle etter fylte 50 år delta i styringen av staten. Deres fremste dygd var visdom, som ifølge Platon var helt nødvendig for å sitte med makten på vegne av resten av befolkningen Platon (ca. 428-346 f.Kr.) er en av de viktigste filosofene i Europas historie, og hans tanker har hatt stor innflytelse på filosofien og kristendommen. En nøkkel til flere sider av Platons filosofi er hans skille mellom en fysisk verden alle kan se, og en skjult verden som vi ikke direkte kan observere I Platons idealstat er herskerne og vokterne fratatt retten til familie og privat eiendom. Oppdragelsen av barna er for viktig til at den kan overlates til den enkelte, og bør derfor være statens ansvar. (Platon var den første filosof som tok til orde for en offentlig utbygging av barnehager og heldagsskole. Platon: Om barneavl og barneoppdragelse - Hvis de styrende og likeså deres hjelpere vil være sitt navn verdige, så vil - tror jeg - de siste ønske å utføre, de første å utstede befalinger, og derved vil de første dels rette seg etter våre lover, dels på egenhånd etterligne dem i de saker som vi overlater til deres avgjørelse

Platon inleder skildringen av sin idealstat genom att berätta en fiktiv historia om de människor som slår sig samman och bildar den första staten. Dessa människor finner att de har olika egenskaper, att de är olika bra på att producera diverse nyttigheter I Platons idealstat utfordres demokratiet på det sterkeste. Her er det er ikke kjøttvekta som rår. Tvert imot, Platons idealstat styres ovenfra og ned. Platon foreslår at staten bør deles hierarkisk inn i tre samfunnsklasser. Den øverste klassen utgjør lederne av staten, filosofkongene

Idealstat; Sjelens tredeling (fornuft, vilje og begjær) Kvinner og menn har begge fornuft; De beste reproduseres; Platon hevet at all læring, dypest sett, er en form for gjenerindring. Det er dette han forsøker å vise med det geometriske problemet i dialogen Menon. Platon mente at mennesket har en udødelig sjel Eugenikk - rasehygiene Det er lov å lure folk - målet helliger midlet. Hva er rettferdighet? Staten må avle fram gode ledere. Les utdraget. Aristokrati Platon mente at de beste skulle styre staten. - Lederne må få den beste utdanningen. - Det er filosofene som skal styre Platons idealstat kan beskrives som et realistisk meritokrati. Platon beskriver tre borgerklasser: herskerne, soldatene og arbeiderne. Herskernes rolle som skolerte filosofer, mener Platon, er å styre samfunnet, mens soldatene skal forsvare det mot militære trusler, og arbeiderne skal stå for produksjonen av alt staten behøver Platon udtrykker dem som dem der kan skelne mellem de sande og de falske ideer. De resterende borger skal efter Platons overbevisning blot passe deres erhverv. Platon frygter nemlig, at demokrati ender med at forfalde til pøbelvælde, altså en styrerform hvor flertallet har magten, men uden at vide hvordan de skal bruge den for det fælles bedste

Platons politiske filosofi - Daria

 1. Jeg er ikke noe ekspert på Platon/Aristoteles, så det er ikke noe spesielt som faller meg inn. Noe som tidligere ble diskutert en del er forholdet mellom Platons idealstat og moderne sosialisme (Karl Popper gjør dette i The Open Society and Its Enemies, for å ta et eksempel). Det kan være én vinkling
 2. Platon växte upp i en aristokratisk miljö i Aten som vid denna tid styrdes av de trettio tyrannerna. Till skillnad från hos tidigare filosofer finns samtliga skrifter av Platon bevarade. Även detta har varit en bidragande faktor till Platons framskjutna ställning i filosofihistorien
 3. Plato explain his theory of ideal state with the help of analogy between individual and state. According to Plato state is the magnified individual because both are same in composition and qualities. As Plato believe that human soul consist of appetite, courage and reason, on the other hand, state also consist of the three classes, guardian, soldiers and producers
 4. Idealstat. Spring til navigation Spring til søgning. Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan Platon giver tilsyneladende sit bud på idealstaten i hans meget læste dialog Staten. I den fremstilles den ideelle stat ikke som demokratisk,.
 5. Platons hulelignelse (eller simpelthen hulelignelsen) er måske den mest kendte blandt hans mange metaforer, lignelser og myter.Lignelsen findes omtalt i bog VII af Platons Staten, og den gengives måske bedst, sådan som Platon selv gjorde, nemlig ved at blive fortalt som en historie og derefter forklaret
 6. Plato fails to condemn the institution of slavery and regard it as fundamental evil. 3.Plato's system of communism of women and temporary marriage is detestable and unethical. 4.Plato is a moralist rather than a political idealist. His assumption that the state should control the entire lives of its citizens is false and contrary to human.

Borgerne i Platons idealstat skulle leve beskjedne, måteholdne liv. Som et bilde på hva som skjer hvis overflod og luksus oppstår diktet Platon opp fortellingen om Atlantis - en tenkt øy der. Staten (gresk: πολιτεία, politeia; latin: res publica) er Platons lengste og mest innflytelsesrike dialog.I verket disputerer Sokrates og hans samtalepartnere innenfor en rekke filosofiske områder, bl a etikk, metafysikk (), epistemologi og politisk filosofi.Første bok dateres av mange til et tidligere tidspunkt enn resten av verket I 387 grunnla Platon sin filosofiske skole i Athen, «Akademiet». Her var Aristoteles student i tjue år, og Aristoteles grunnla seinere sin skole «Lykeion» her. Platons «idealstat» DEMOKRATI SOM TREDJEVALG: Lovene hører til Platons seine dialoger, det sammenfatter blant annet «Staten», der han skisserte sin «idealstat» Platons idealstat, og spartanerne rollen som voktere og filosofer. Også de kollektive trekkene i Sparta og i Platons stat er iøyefallende. Striden i den greske verden sto mellom et begrenset folkestyre, Athen, og den aristokratiske staten, Sparta Platon (grekiska: Πλάτων, Plátōn), född 428 f.Kr. i Aten, död 348 f.Kr. i Aten, [1] var en klassisk grekisk filosof, matematiker och författare.Han är antagligen den mest inflytelserika personen inom västerländsk filosofi.Platon grundade skolan Platons akademi som tillsammans med Aristoteles Lyceum fick ett dominerande inflytande inom tidens vetenskap och filosofi

Platons idealstat - Filosofe

Platon verget seg å gi dikterkunsten plass i en idealstat da kunstens kunne opphisse tilskuernes slik at deres følelser svekket viljens kontroll. Aristoteles mente derimot, psykoanalytisk , at tilskuerne oppnår i identifikasjonen med den tragiske helt en utløsning og en renselse som han kalte katarsis og som gjorde oss godt. [27 Platon ble kritisert pga kvinnesynet sitt, mest fordi datidens tradisjoner og skikker motsa Platon. Hadde Platons meninger blitt hørt like godt som Aristoteles' hadde nok kvinnehistorien sett ganske så forskjellig ut fra det den er blitt. Kristendommen har ikke alltid hatt et veldig positivt bilde på kvinner Platon Platon var ein gresk filosof som kom frå ein aristokratisk familie i Athen. Som ung hadde han mykje kontakt med Sokrates, ein annan kjend, gresk filosof. Det er fyrst og fremst gjennom Platon at me kjenner til Sokrates sine tankar og idear. Platon skreiv ned fleire dialogar mellom dei to og mange av de Platons filosofiska system. Ytterligare text från en hemtenta. Handlar alltså om Platons filosofiska system. Det allra mest centrala i Platons filosofiska system är hans uppfattning att det finns olika verkligheter, den som vi ser, sinnevärlden, men också en abstrakt verklighet, idévärlden, som existerar bortom tid och rum

I Platons idealstat skulle også kvinner ha stemmerett, en radikal tanke som sto langt fra samtidens politiske virkeligheten. Selv om idealene om like rettigheter for alle borgere var til stede i filosofien, var det nemlig kun et fåtall av innbyggerne som ble regnet som borgere i de greske bystatene Platons idealstat Misstro mot hantverkare och handelsmän. Dödsdom mot läromästaren Sokrates. Antiken Plats: Makt kan bara legitimeras genom kompetens. Drevs av ideologiska och personliga skäl. Tid: Aten -> misstro mot demokratin Platons huvudprinciper De styrande Drivs av förnuf Platon hyllade dessa idéer. I Platons idealstat avlades barn fram av hopparade föräldrar med lämpliga arvsanlag. Allt privat, oavsett det är pengar, kvinnor eller barn, har funktionen att splittra och skapa avundsjuka. Och det vill inte Platon ha i sitt samhälle. Inget familjeliv betyder att kvinnan är löst från sina husliga plikter Slik har Platon påverka måten å forklare korleis Gud kan eksistere, sjølv om me ikkje kan sanse han. Idealstaten. Holeliknelsen står skrive i dialogen Staten. I denne dialogen kjem Platon med sitt syn på ein idealstat, og samtidig presenterer han den første kommunistiske teorien. Platon meinte at staten burde styrast av filosofar Hva kjennetegner Platons idealstat? Hvilke tre statsformer beskriver Aristoteles som gode, og hvilke ulemper har de? Hva slags kvinnesyn hadde Aristoteles, og hvilke konsekvenser fikk det for ettertiden? Nettressurser. Sokrates. https://snl.no/Sokrates (snl. no) Den sokratiske dialektikk

Plato provides a detailed account of the degeneration of the state from aristocracy to tyranny via timocracy, oligarchy, and democracy. Democracy, in particular, arises from the revolt of the.

Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger.Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden.Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles. Att du inte hittar någon koppling mellan Platon och kommunism kan kanske ha sin förklaring.Platons idealstat var aristokrati. Det var dom visa - dvs filosofiskt utbildade som skulle styra Platons idealstat. Samma sak gäller väl kvinnosynen. Kvinnor och slavar hade ingen talan i folkförsamlingen

Platons idealstat

Sokrates var en gresk filosof som levde i Athen (død 399 fvt.). Han brukte mye av sin tid til filosofiske samtaler. Han ble stilt for retten anklaget for gudløshet og for å forderve ungdommen, og ble dømt til døden ved giftbegeret. Platon mottok dype og varige inntrykk av Sokrates i sin ungdom, og Aristoteles ble igjen preget av dem begge, selv om han aldri møtte Sokrates Plato hatet fattige mennesker forresten og Plato kom fra en rik familie. 4. Følgende land som følger Plato sitt republikk system - USA - Tyrkia - Norge - Sverige - Danmark - Afghanistan - Russland Listen er lang, men hele ca 80% av alle dagens styreformer følger Plato ideologi. De fleste av dem har blitt modifisert, men det er fortsatt Plato. Sokrates ble født ca 470 f.Kr. Det meste av det vi vet om Sokrates har vi fra Platon, og grunnen til dette er at Platon, som var en av Sokrates' elever, ofte brukte Sokrates som hovedperson i sine dialoger.Det er også klart at Platon i dialogene brukte Sokrates som talerør for sine egne filosofiske standpunkter Platon (428-348 f. Kr.) Platon var en græsk filosof fra Athen, der i en længere periode var elev af Sokrates. Efter Sokrates død, grundlagde Platon Akademiet, der var et slags gymnasium for mænd, herunder på et tidspunkt også den unge elev Aristoteles

Idealstaten - Bakkenblog

Platons statsideal var nok mer lik kommunisme enn marxisme. Forskjellen mellom marxisme og Platons stat er jo at hensikten bak marxisme er at arbeiderne skal bli herskere, mens Platon vil jo ha et samfunn som styres fornuftig og stabilt. Han så jo demokratiet som noe ustabilt og tilfeldig som ville føre til undergang Start studying Antikken, Historie og Filosofi 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

En analyse av danningsbegrepet i generell del av læreplan for kunnskapsløftet i lys av Platons kardinaldyder Denna idealstat förstördes när folket korrumperades. Det var Platon som uppfann helveteskonceptet. I sin dialog Gorgias talar han om eviga bestraffningar, en tanke som senare adopterades av de kristna. Platon var mycket influerad av sin lärare Sokrates, och han använde honom ofta i sina dialoger Platons idealstat er delt i tre klasser (eller grupper). Redegjør for denne klassedelinga og hva slags oppgaver de tre klassene skal ha. (s 152-53) I Platon sin ideal stat er det

Platon om oligarki og beslektede styreforme

Torsdag 31. august Platon : Les Menon , og Staten Strukturen i dialogen Menon . Hva er dygd? Erkjennelse som gjenerindring? Kan dygd læres? Kvinnens rolle i Platons idealstat. Torsdag 7. september Aristoteles: Les Metafysikken, Om sjelen, Den nikomakiske etik Lær definisjonen av idealstat. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene idealstat i den store norsk bokmål samlingen Platon kvinnesyn. Platon (427-347 f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system og implikasjonene av dette har dominert i Vesten helt frem til i dag Oppgave 1 Synet på kjønn og kjønnsroller hos tre viktige filosofer Platon Platon kvinnesyn var meget liberalt.I hans samtid var kvinnen sett på som underlegen og Det er iallefall det nærmeste vi kommer Platons idealstat, Kallipolis *Hvem skal snakke på vegne av dem som ikke tar ordet, som ikke har munn? Ikke alle trives i den aktive delen av samfunnet, noen liker seg best i utkanten. De sitter helt stille Platon synes at de biologiske ulikhetene var irrelevante når det kommer til spørsmålet om å gjøre det beste for fellesskapet.Slik ble Platon sett på som en tidlig kvinnesaksforkjemper, og det betydde at enhver person kunne innta en stilling som eksempelvis jurist, bare så lenge man er kvalisert til det. Dette skapte selvsagt en del reaksjoner i datidens Athen, da han gikk i mot all.

Platons idealstat; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Platons idealstat. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Elektriske felter. Fysik. Læs mere. SE MERE. 1 0 . A. B. Denne video handler om kraften af en leder i et magnetfelt, og hører til forløbet elektriske felter. Videoen er rettet mod. Det har alltid vært en nær forbindelse mellom filosofien og dramaet. Mens Aristofanes presenterer en forsoffen Sokrates med storstilt komisk effekt og Platon, i sin tur, forviser kunsten fra sin idealstat, så er den moderne tradisjonen også preget av produktive forbindelser mellom filosofi og drama. Det er ingen mangel på verken filosofer som har skrevet dramatikk - slik som Voltaire. Værket er en form for nyfortolkning af Platons måske mest læste og afholdte værk, »Symposion« fra ca. 385-370 f.v.t., i hvilket en gruppe fremtrædende mænd fra det athenske samfund, heriblandt Platons elskede læremester og delvist fiktive konstruktion Sokrates, under en festbanket konkurrerer om, hvem der kan give den bedste tale om Eros, kærlighedens gud

Platon - Wikipedi

Freyr, Tor (2017). Samtalens betydning for filosofi: (dia)logos i Platons Statsmannen. Freyr, Tor (2016). The Social Aspect in Plato's Ethics: The Significance og Human Being's Social Nature in Approaching Justice, Wisdom, and Partnership Og den skyldtes et intellektuelt syndefall med røtter helt tilbake til Platon. I sin kjente dialog Staten samt i alderdomsverket Lovene, skisserer nemlig Platon en idealstat med klare totalitære trekk. Det ble derfor ikke Hitler og Stalin, men selveste Platon som hovedsakelig fikk gjennomgå i Poppers bok Platon ble dypt skeptisk til demokratiet, og hans lære om idealstaten, tuftet på evige idéer, som bare filosofene virkelig forsto, var utformet som et alternativ til den demokratiske konflikthåndteringen. I sin idealstat ville Platon ha et strengt hierarkisk system, med filosofene på toppen Atlantis er et sagnland, omtalt av den greske filosof Platon og benyttet som et eksempel på en «idealstat». Han beskrev det som opprettet av Poseidon, og at det lå et sted i Atlanterhavet Idealstaten Demokrati var ikke idealstat, mengden styrer, ikke de med kompetanse, ikke de med innsikt i rettferdighet. Demokrati: Problem et anarki hvor maktmisbruk og uvitenhet var regelen Den uopplyste mengden hadde tatt livet Sokrates. Platon mislikte demokrati

Platon - Filosofi.n

(Gr sk). Platon blev f dt i Athen r 429, og han d de 347 f.Kr. Han betragtes som den st rste af alle gr ske filosoffer. Platon var elev af Sokrates, og Platon er den prim re kilde til nutidens viden om Sokrates. Det grundl ggende i Platons filosofi er, at alt hvad mennesket opfatter med sanserne, udelukkende er forbig ende f nomener, mens deres sande natur er den id , der ligger bag dem deres. Vad som utgör en idealstat och vilka som ska styra den, 2. Varför de som styr är visa och rättrådiga snarare än orättrådiga och 3. Hur en god människa är beskaffad. Genom dialektik definieras Platon hierarkin mellan människor och samhällen samt undersöker vad som utgör en rättrådig stat och vad som utgör en rättrådig människa Att Platon kan beskriva vårt samhälle och dess problem på en så detaljerad nivå flera tusen år i förväg borde säga oss att vi inte skall titta för mycket på det specifika i vår situation, utan mer på de allmänna principer som är sunda och upprätthållabara: rule of law, personlig äganderätt, personligt ansvar, suveräna stater i maktbalans (också gentemot spontana. I denne artikkelen skal vi diskutere om de økonomiske ideene til hebreere, Platon, Aristoteles og Roman. Økonomiske ideer fra hebreerne: Begynnelsen på vitenskapen om økonomi og økonomiske institusjoner blir ofte sporet tilbake til den hebraiske og jødiske tiden. Samfunnet som ble diskutert i Det gamle testamente nevnte noen av egenskapene til moderne kapitalisme og privat eiendom Enligt Platon kunde även kvinnor fungera som sådana. I samband med sina diskussioner om utbildningens vikt utformade Platon en bister kritik mot skalder. Han ville inte tillåta diktare i sin idealstat eftersom dessa : 1- ljög, dvs. varken kände sanningen eller spred den

Platon var opptatt av rettferdighet i samfunnet. I modellen til Platons idealstat er det tre grupper som har hver sine jobber, arbeiderne skulle sørge for det materielle grunnlaget for livet i samfunnet, krigerne skulle forsvare samfunnet mot ytre fiender, og filosofene er dem som bruker fornuften og som har kunnskaper, filosofene utgjorde lederskapet i samfunnet I sitt verk Staten beskriver Platon en idealstat, där politiken inte styrs av en flock makthungriga karriärister, utan av filosofer. Insiktsfulla personer, som inte ser till egoistiska särintressen utan fattar beslut med mänsklighetens bästa för ögonen Mange av ideene i Adam Weishaupts samfunnsvisjon (Illuminati) er hentet fra s bok «Staten». For de greske filosofer, som Damon, Sokrates og Platon, hadde bruken av musikk stor betydning, og melodibevegelsene og rytmen mente man hadde iboende kvaliteter som øvde stor innflytelse på lytterens sjel og sinn. Platons idealstat opererte med 3 samfunnsklasser: Makteliten (filosofene.

Historie Vg2 og Vg3 - Styreform: Platon og Aristoteles - NDL

Platon sitt samfunnssyn gikk ut på at man skulle ha en idealstat, hvor menneskene var inndelt i tre klasser: 1: arbeiderne hører til på det laveste trinnet. De skal sørge for det materielle grunnlaget for livet i samfunnet, og deres oppgaver svarer til den laveste av de tre delene i sjelen, begjæret. 2: Krigerne svarer til brystet, viljen og motet Platons skildring av Atlantis gjør det klart at det ikke dreier seg om et virkelig sted, men om en tenkt idealstat som aldri har eksistert. Platon opprettet sin filosofiskole, Akademiet, i Aten i 380 og tilbrakte her sine siste leveår med å undervise Platon (græsk: Πλάτων) (født ca. 428/427, død 348/347 f.Kr.) var en græsk filosof født i Athen.Han var elev af Sokrates og grundlægger af akademiet.Platon er både den primære kilde til vor viden om Sokrates og til sin egen filosofi.Skellet mellem Sokrates og Platons tanker er ikke helt klar, da Platon særligt i sine senere dialoger lægger sin egen filosofi i munden på Sokrate Den grekiske filosofen Platon (ca 428/427-348/347 f.Kr.) var Sokrates elev och grundare av akademin. Platon är känd för sin filosofi om en metafysisk di Den grekiska filosofen Platon beskrev sin idealstat i sitt huvudverk Staten

Video: Religion og etikk - Platon - en innføring - NDL

VGSkole: Platon

forbindelse til Platons idealstat. En besvarelse som tar opp denne eventuelle forbindelsen på en god måte, vil bli premiert. Karakteren A betinger: - utførlig og sammenhengende gjengivelse som viser en meget god forståelse av stoffet - meget god oversikt over teoriene - meget god evne til argumentativ framstilling av teorien Dette minner sterkt om Huxleys «Brave New World», men også om Platons idealstat hvor kun eliten skulle avle barn. Et barns foreldre er primært dets biologiske foreldre. I århundrer har det vært et selvsagt ideal at barn skal få vokse opp med dem. Selv om dette idealet ikke alltid lar seg virkeliggjøre, har det aldri vært tvil om hva som er det optimale - og hva samfunnet bør legge.

Mange av ideene i Adam Weishaupts samfunnsvisjon (Illuminati) er hentet fra Platon's bok «Staten». For de greske filosofer, som Damon, Sokrates og Platon, hadde bruken av musikk stor betydning, og melodibevegelsene og rytmen mente man hadde iboende kvaliteter som øvde stor innflytelse på lytterens sjel og sinn. Platons idealstat opererte med 3 samfunnsklasser: Makteliten (filosofene. I Platons idealstat avgjør utdanningssystemet hva alle passer til. Samfunnet styres av de som på grunn av sine evner holder ut lengst i akademia, og som derfor avslutter studiene først i femtiårsalderen. Da har de studert det gode i me staten_vs_individet innhold: - innholdsfortegnelse 1 - innledning 2 1.1 platons idealstat 2 1.2 kritikk av platons frihetstenkning 3 1.3 oppsummering av platon 4 2.1 rousseau og opprØret mot fØydali ( Atlantis (grekiska: Atlanti's [1]) är en ö omtalad av Platon, vars existens inte kunnat bevisas.Enligt Platon skall ön ha legat väster om Herakles stoder, vilka tolkats som Gibraltar sund.Atlantis ska ha varit det mäktigaste riket på jorden på sin tid.. Den oklara identiteten hos Atlantis har lockat författare och andra att framkasta en mängd teorier, ofta kopplade till andra forntida.

Det Platon fremstiller er en idealstat, og han innså at den ikke ville kunne realiseres i en ren form. Mot slutten av sitt liv skrev han derfor verket Lovene, det største verket han noensinne skrev, og han beskriver her det han kaller den nest beste staten Platon havde bandlyst digtningen fra sin idealstat. Aristoteles analyserer og systematiserer digtningen, som han kendte den, med sin karakteristiske, ordnende skarpsindighed: Tragedien som den mest fuldkomne poetiske form, fabel ( mythos ), karakter ( êthos ) m.v. som tragediens elementer, tragisk ironi og renselse ( katharsis ) som tragediens virkning, digtningens almene og filosofiske. Cicero, Platon, Aristotoles, alla tre är från antiken, med vad är de största skillnaderna mellan dem? Framförallt vill jag veta skillnaderna i synen på stat och medborgarskap, statens styre. Sara Berg, Sundsvall (22 mars 2004) sabe0203[snabel-a]student.mh.se Platon levde 427 f.Kr. till 347 f.Kr., dvs. under antiken. Han inspirerades mycket av sin läromästare Sokrates, som Platon.. Formuleringen er ikke min. Det viser seg at Pål Steigan helt fra tolvårsalderen var fascinert av Platons filosofi, etter hvert særlig av hovedverket Staten, hvor Platon ser for seg en idealstat ledet av filosofer som ikke søker makt Platon havde jo sammensat en idealstat, hvori der skulle være præcis 5040 indbyggere.. mænd skulle deles om kvinder.. børn skulle opdrages af alle, således slægts-aristokratiet ophørtes og afløstes af et hieraki, med den erkendede, stærke borger øverst (som ledelse), vogtere midterst, og nederst produktionsarbejdere.

Det ses, at demokratiet bestemt ikke var Platons idealstat, og at han snarest foretrak et styre ved en slags vidensaristokrati, hvor det er en minioritet (filosofferne), der bestemmer. Brugbart svar (1) Svar #3 01. marts 2008 af Epimetheus (Slettet) Man kunne vel kalde det et meritokrati Platon (427 - 347 f.kr.) Elev av Sokrates. Grunnla Akademiet i Aten. Vil skape og utforme et ideal så klart og overbevisende at det kan omforme politikkens harde realiteter, gjør det mulig å lage en idealstat, hvor statslederne har fornuft, krigerne mot og de næringsdrivende begjær. Slavene står utenfor samfunnet Descartes' erkjennelsesteori består av tre typer forestillinger: De som er medfødt, de som kommer utenfra, og de som man kommer frem til selv

Antika politiska perspektiv - QuickresponseKunstnerisk pop-up store | Nordjyske

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Platon er da også av Berlin regnet som den aller første utopist, den aller første som forsøker å beskrive et perfekt samfunn, en idealstat, der rettferdigheten styrer eneveldig, og der andre mulige hensyn, som for eksempel frihet og likhet, i beste fall gis en underordnet rolle. Faktisk er vi ikke så lang Det är här Platons idealstat blir aktuell. Idén om det goda är hos Platon den högsta formen av idé; det är den grundidé som alla andra idéer har del av, även människan. Detta ger att det hos Platon ger en möjlighet till en idealmänniska,. Platon (græsk: Πλάτων) (født ca. 428/427, død 348/347 f.Kr.) var en græsk filosof født i Athen.Han var elev af Sokrates og grundlægger af akademiet.Platon er både den primære kilde til vor viden om Sokrates og til sin egen filosofi.Skellet mellem Sokrates og Platons tanker er ikke helt klar, da Platon særligt i sine senere dialoger lægger sin egen filosofi i munden på Sokrates Ja, Platon bannlyser dikterne fra sin idealstat fordi de påvirker oss så fornuften mister kontroll over «den del av vår sjel» som gjerne hengir seg til gråt og klager. Men Platons Staten er vel mest egnet til å vise hvordan det kan gå når en maksimalt rasjonell (og bedrevitende) filosof skal strukturere og styre det politiske liv

 • Ü30 party halberstadt.
 • Helene fischer als kind.
 • Eigentumswohnung berlin provisionsfrei.
 • Firestone damduk.
 • Usedom zimmer mit frühstück.
 • Røykovn kaldrøyking.
 • Billige wohnungen wien.
 • Maskinlaft pris.
 • Creme 21 test.
 • Ultra europe music festival 2017.
 • Demon exorcism imdb.
 • St patrick irish pub meniu.
 • Quereinsteiger jobs limburg.
 • Molde 7 topper 2016.
 • Moderne tepper.
 • Maskinlaft pris.
 • Pension eitting.
 • Kanadagås trekk.
 • Hvor mange biler i kina.
 • Prinsen kino åpningstider.
 • Gelb ist die farbe der hoffnung.
 • Mønstringene kryssord.
 • Criadero de rottweiler en veracruz.
 • Når forsvinner tele i bakken.
 • Tanzschule schneider waldbröl.
 • Nikænokonstantinopolitansk trosbekendelse.
 • Chademo framtid.
 • Bilskrot uppsala.
 • Spåra mobil position utan medgivande.
 • Nissan leaf nordic vs tekna.
 • 9er fotball regler 2017.
 • Transformers optimus prime voice.
 • Rød og hvit pille.
 • Enkelvoud meervoud oefeningen.
 • Sosiale medier artikkel.
 • Terror franklin expedition.
 • Knut bjørnsen ulykke.
 • Restaurant dialog deutsch.
 • Jugendfreizeit wuppertal.
 • Delete message sent in messenger.
 • Innenlands fraktbrev.