Home

Brudd eller kontinuitet middelalderen

Oppgave: Brudd og kontinuitet i middelalderen - NDL

presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder; Begrep. adel, samfunnsklasse som i middelalderen bestod av fyrstenes vasaller og riddere Samfunnsforhold i middelalderen, herunder statsutvikling og mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater; Emner fra middelalderen som kan problematisere brudd/kontinuitet; samisk historie i middelalderen; Til lærer: Se undervisningsopplegg om vikingtid og middelalder. Samfunnsforhold i middelalderen. Sosiale forhold - om.

Brudd og kontinuitet Lektor Sale

 1. Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av.
 2. I så tilfelle velger du deg et emne innenfor middelalderen, og peker på hvordan dette området er preget av både endring og kontinuitet. Du skal med andre ord peke på hva fra antikken som blir videreført i middelalderen og hva som forandrer seg i middelalderen, eller hva i moderne tid (fra ca. 1500-1600tallet) som har røtter i middelalderen og hva som er brudd med middelalderen
 3. Kontinuitet eller brudd? Jordbruksbosetningen i Østfold og Vestfold fra senneolitikum til merovingertid. Vidar Fryksten Hoxtvedt . Masteroppgave i arkeologi Institutt for arkeologi, konservering og historie . Det humanistiske fakultet . UNIVERSITETET I OSLO . Høsten 201
 4. Logg inn presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere Nøkkelord. historie, tidlig middelalder, europeisk middelalder, føydalismen, nettskolen.net, haraldr.no. Ansvarlig redaktør: Sigurd
 5. Dante - Inferno Avalon Indivdnivå og samfunnsnivå Føydalismen dro Europeerne opp fra deres undergang Middealderen er preget av kontinuitet Konklusjon Et rike -> små riker Kilder Kontinuitet frem til vår tid Riket delt opp i 1000 len Drømmen om en samlet Europa- Kontinuitet Kar
 6. Be elevene finne et emne fra middelalderen som interesserer dem. Både tidlig-, høy- og senmiddelalder bør være dekket. Be dem beskrive utviklingen, med vekt på brudd og kontinuitet. Emner kan være krigføring, bildekunst, skulpturer, statsledere, religiøse ritualer, byer, arkitektur, myter, statsdannelser, kvinners rolle osv
 7. presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder; gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og state

Myter om middelalderen. Enkelt og greit. Nærbilder. Christine de Pizan. Bruk Quizlet til å repetere fakta og begreper. Eller spill Kahoot! 3. Øvrige hjelpemidler . Brudd og kontinuitet: Antikken til middelalderen . Kildetekst: Magna Carta (utdrag) Kildetekst: Investiturstriden . Kildetekst: Beskrivelser av pesten . Search. Search for Kontinuitet og endring (s. 134 - 138) Begreper × Tøm søkefel

På mange måter var jo systemet rundt makt og jordbruk både i brudd med det gamle, mens det på andre områder var en kontinuitet (selv om man deler middelalderen i egne epoker). De aller fleste bønder kunne hverken lese eller skrive, et privilegie som fremdeles var forbeholdt prester og de adelige Kapittel 8: Middelalderen i Europa Elevene skal kunne - gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen - presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område

[Løst] Svartedauden-brudd eller kontinuitet i

Eller kan jeg ta alt bruddet som svartedauden førte til? På skolens nettside står det: Brudd og kontinuitet Kompetanse målet fokuserer på brudd og kontinuitet i overgangen mellom antikken og middelalderen. Bruddet er statsmakt, pengeøkonomi og bysamfunn. Kontinuiteten er særlig knyttet til kirkens vekst og makt Brudd og kontinuitet i norsk middelalder. Hvordan kan man bruke begrepene brudd og kontinuitet på den iberiske halvøya gjennom den Rikssamling i tidlig norsk middelalder Kjernestof Innlegg om Brudd og kontinuitet Her er forelesningsnotatet som slår sammen kompetansemål 6 og 8 i emnet middelalder og Den første norske Tidlig middelalder er en betegnelse for en historisk epoke i middelalderen som blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen.Tidlig middelalder er perioden i europeisk historie fra slutten av Romerriket på 400-tallet til veksten av det tysk-romerske riket under Otto I den store på 900-tallet.. Denne periodeinndelingen er et omdiskutert emne slik at nøyaktige. Kompetansemål: gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen; presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område Viktige begreper Det store skismaet brukes vanligvis i to betydninger: 1) om splittelsen mellom den latinske (romersk-katolske) og den greske (ortodokse) kirke etter 1054, som følge av strid om den romerske paven eller patriarken i Konstantinopel skulle være kirkens øverste leder. 2) om perioden 1378-1417 da to eller tre paver samtidig gjorde krav på å være den rettmessige paven

Middelalderen Ca. 500 til utviklingstrekk i middelalderen • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på ett eller flere. Dobbeltmarkeringen av reformasjonsjubileum og kirkereform skal ikke bare preges av perspektivene fortid og framtid. Den vil også måtte handle om forholdet mellom kontinuitet og brudd. Det er ikke alt i fortiden vi skal ta med oss videre. Noe skal vi legge fra oss, annet skal vi ta med oss når vi ser framover på de utfordringer som venter

Brudd - styreform Brudd - Polis En bystat i føydalismen bryter med det som var i middelalderen - Polis polis var en by med jordbruksområdet rundt i landsbyda drev de med jordbruk familier drv med jorbruk i landsbygda mens slaver drev jordbruk i en polis Hva er Føydalisme Kontinuitet Når vi vurderer en historisk tendens eller begivenhed vil vi altid kigge bagud i tiden og undersøge, hvad der mon kunne have skabt dette. Det ligger helt i forlængelse af den almindelig ophavsanalyse, vi ofte laver. Vi vil undersøge, om der i tiden forinden var begivenheder eller tendenser, som ligner det, vi undersøger Brudd og kontinuitet den industrielle revolusjon. presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område Bomull spilte en viktig rolle ved industrialiseringen av vestlige land 1. Representerer Kunnskapsløftet kontinuitet eller brudd med de tidligere læreplanene? 2. Hvilken sosial praksis vil kunne være en konsekvens av Kunnskapsløftet? Jeg har valgt å bruke norskfaget som eksempel for å belyse hva som er endret, og hva som er beholdt i de ulike læreplanene. De læreplanene som er en del av analysen er: M74. presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder ; gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

Historie vg 2 og 3: Kapittel 3

presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere Samlingen og kristningen av Norge Etter at Selbekk hadde trukket linjene tilbake til kristningen av Norge, Kontinuitet. Håkon Evju mener I stedet for å kalle opplysningstida et brudd med sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst; presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område Ole Brumm ble spurt om han ville ha honning eller melk til brødet. Han svarte ja takk, men for ikke å virke utakknemlig og grådig, skyndte han seg å legge til: «Men du trenger ikke gi meg brød». Hos oss er spørsmålet om vi vil ha engangsleger eller kontinuitet, og vi svarer: «Ja takk, begge deler» Seminaret 1537 - kontinuitet eller brudd trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke minst kulturminneforvaltningen både sentralt og lokalt. Her foreligger 14 av foredragene på trykk. Artiklene beveger seg rundt følgende hovedtemaer: gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen; presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område

presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan

Utviklingstrekk i middelalderen - Studienett

- Klasseblogg om middelalderen. Håkon IV Håkonsson var konge av Norge i perioden 1217-1263.. Han var sønn av Håkon Sverresson og Inga fra Varteig, født i 1204 på Folkenborg i Eidsberg.Han ble valgt til konge av birkebeinerne i 1217.I løpet av hans regjeringstid ble det slutt på borgerkrigene Foredrag: Vikingtidens symbolbruk, brudd eller kontinuitet i Horten, Midgard historisk senter, onsdag, 11. oktober 2017 - Lise Emilie Talleraas forteller om likhetstrekk mellom symbolbruk i broderi.. Gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen. presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på ett eller flere områder. Tid. Ca. to skoletimer. Ressurser. Perspektiver . side 72-97, post it-lapper . Forberedelse. Del 5: Middelalderen - Norge. Del 6: Tidlig nytid - Norge. Teori og metode. Historikeren i arbeid. Når du ser på historieforskningen i dag, lurer du kanskje på hva eller hvem det er som har bestemt at det skal forskes på akkurat dette emnet. Vi sier i denne sammenheng at historikere er opptatt av spørsmålet om brudd eller kontinuitet..

Video: Historie vg 2 og 3: 3: Middelalderen

Gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen. presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på ett eller flere områder. Tid. Ca. 1,5 skoletime. Ressurser. Perspektiver . side 72-97, samt nettressurser. Forberedels 1537-kontinuitet eller brudd? ISBN 9788251927734, 2011, Tor Einar Fagerland, Knut Paasche . Fra 315,-Kjøp Selg. Den livslange udvikling : forandring og kontinuitet . ISBN 9788741226385, 2000, Michael Rutter . Ingen annonser Kjøp Selg. Den Livslange Udvikling: forandring og kontinuitet . ISBN. Seminaret «1537 - kontinuitet eller brudd» trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke minst kulturminneforvaltningen både sentralt og lokalt. Her foreligger 14 av foredragene på trykk

Noen brudd eller skifter er positive fordi de gir nye muligheter for kunnskap og læringsutfordringer, andre gir dårligere grunnlag for læring og vekst. Kontinuitet innebærer ikke at endringer skal unngås, men at tiltakene har framdrift og bygger på det som har vært, enten det er en videre-føring av eksisterende tiltak eller innføring av nye tiltak Seminaret 1537 - kontinuitet eller brudd trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke minst kulturminneforvaltningen både sentralt og lokalt. Her foreligger 14 av foredragene på trykk Perioden som kalles middelalderen er en periode på nærmere tusen år. Kan man avskrive så lang tid som en «mellomperiode», et slags hull i historien? Nettopp for middelalderen blir derfor spørsmålet om periodisering, og om brudd og kontinuitet, spesielt viktig, fordi det sier noe om tolkningen av hele perioden

Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig. Karakterskala. Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen. Begrunnelse og klage. Begrunnelse og klage; Adgang til ny eller utsatt eksamen. Syk på eksamen / utsatt eksame Historisk metode (begreper og forklaringer) Kompetansemål gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område

Senantikken er en betegnelse på perioden mellom den klassiske antikken og middelalderen. Tidligere ble perioden betegnet som slutten av antikken, mens den nå som oftest anses som en selvstendig periode. Det er i hovedsak i det tidligere Romerriket at det gir mening å snakke om en senantikk periode. I løpet av senantikken ble Romerriket delt i en vestlig og en østlig del presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og state presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder. Undervisningstips Emnet er stort, og man bør begynne med å dele middelalderen inn i perioder for at elevene skal kunne ha en viss oversiktskunnskap

Vikingtid og middelalder - Norgeshistori

 1. aret «1537 - kontinuitet eller brudd» trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke
 2. Brudd og kontinuitet i middelalderen. Islamsk ekspansjon i vest. Flervalgsoppgaver: Islamsk ekspansjon i vest. Iberia under muslimsk styre. Flervalgsoppgaver: Iberia under muslimsk styre. Kristne riker i Nord-Iberia. Religiøs rivalisering og gjenerobring. Gjenerobringen, La Reconquista
 3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 4. Denne masteroppgaven forsøker etter beste evne å presentere alle ombudsmenn i Norge under Kong Erik av Pommern, ca 1397 til 1430, og sette det i kontekst av hva man har hevdet om ulike forvaltningsenheter og diverse ombudsmenn. Begrensningen er gjor
 5. Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene

middelalderen - Store norske leksiko

Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk. Stagnasjon eller katastrofe? I arkeologiens materiale vil ikke forhold som sentralmaktens svekkede posisjon og tidsbundne økonomiske svingninger gi seg utslag. En merker derfor ikke noen brudd utover i senmiddelalderen i det utgravde materialet. Bygningene og de funne gjenstander gir uttrykk for kontinuitet

Jeg undersøker i hvilken forstand kontinuitet og brudd preger folks virkelighetsforståelse, avgrenset til religiøsitet og tro, og noen av de konsekvenser dette har for livet i dag. Pietistisk kristendom står sterkt i lokalsamfunnet, og den læstadianske førstefødte forsamlings troslære og verdigrunnlag preger livet Bok 1537 - kontinuitet eller brudd? Tor Einar Fagerland pdf. Bok Atlas for hele verden Chez Picthall pdf. Bok Billedbok for kjøkkenet Hans Jacob Moestue pdf. Bok Bjørn Carlsen Nils Messel pdf. Bok Bruk skallen! sa pappa Åberg Gunilla Bergström pdf. Bok Dannelsens forvandlinger Grete Haagenrud pdf Hvordan teste kontinuitet. Når penningen ikke irkulerer riktig gjennom en kret, kan det være flere åraker til problemet. Det kan være et brudd i linjen, en lø forbindele eller noe annet problem, for ek Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453 med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene

Trenger hjelp med definisjon av kompetansemål i historie

 1. aret 1537 - kontinuitet eller brudd trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke
 2. aret '1537 - kontinuitet eller brudd' trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke
 3. Middelalderen strekker seg fra ca. Middelalderen, eller mellomalderen, er ganske enkelt et navn for tiden mellom antikken og den nye tiden, renessansen. Alt dette skiller romantikken fra opplysningstiden, der fornuft, måtehold og etterlikning av klassikerne.
 4. Brudd og kontinuitet i videregående opplæring. Eller bør vi i større grad legge opp til at elevene starter på noe grunnleggende nytt og som i enda større grad enn i dag peker fram mot det som kommer etterpå, nemlig studier og deltakelse i arbeids- og samfunnslivet
 5. Lydressurser. Tidlig middelalder - Europa 40:36. presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder Middelalderen. Timeline created by facebooker_1073981532646150. In Uncategorized Klær i middelalderen. Klær fra både tidlig og sen middelalder kan produseres

JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Møter mellom barn - kontinuitet, dissonans og brudd i kommunikasjone Middelalderen i nordisk sammenheng har en noe annen periodeinndeling enn i det sydlige Europa. Vanligvis brukes begrepet middelalder om perioden fra ca. 1000 til 1536 og betegner således den periode hvor kristendommen ble innført i Norden, helt frem til reformasjonen. Ofte regner man middelalderens begynnelse når vikingtiden sluttet Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd. Forfattere: Rolv Petter Amdam, Ragnhild Kvålshaugen. Publisert: 3/2010. Skriv ut. Sammendrag. Internasjonal forskning har vist påfallende sterke nasjonale mønstre når det gjelder forholdet mellom utdanningsbakgrunn og lederposisjoner

Ikke minst har skolen bidratt til å gi oss kontinuitet Det norske språket kommer lett i andre eller tredje rekke når både pappa og venner snakker engelsk,. presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område Norsk forsvarspolitikk etter den kalde krigen: brudd eller kontinuitet? Christine Holmsen Brude Muammar Gaddafis rolle i utviklingen av Libya, 1969-2011 Ida Pernille Dahl Moro eller dannelse? Ulike typer folkelige fritidstilbud i Kristiania Maria Johnson Dølo Kontinuitet og endring i den islandske samfunnsutviklingen ca. 1200-140 1537 - kontinuitet eller brudd? - heftet, Norsk, 2011. 319,-Sendes i dag Fri frakt fra 299 kr for privatpersoner. Beskrivelse. Seminaret 1537 - kontinuitet eller brudd trakk mer enn 70 deltagere fra hele landet, både fra universitetsmiljøene, instituttsektoren og ikke minst kulturminneforvaltningen både sentralt og lokalt IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin «Det verste var kontinuiteten. Tanken på at jeg ikke klarer å skape kontinuitet i mitt eget liv, i de nære relasjonene.» Setningen er ikke min, likevel treffer den meg et sted i mageregionen og utløser et ras av minner opparbeidet gjennom et levd liv, et liv der ønsket om kontinuitet har hatt en betydelig størr

Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd? Ill.: sxc.hu I dette prosjektet har vi gjort en eksplorerende, kvalitativ undersøkelse der vi har fulgt en gruppe unge voksne gjennom ett år med gjentatte intervjuer Elevene kan fordype seg i et emne fra middelalderen gjennom en skriftlig oppgave eller eventuelt et foredrag. En del av oppgaven bør være å vurdere emnet sitt med henblikk på brudd og kontinuitet. Dette kan de lese om i perspektivteksten på side 193 og i teksten om periodisering s. 194-195 i læreboka Mitt syn på et spennende brudd i Middelalderen. For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin

Samtidig innebærer innleggelse på sykehjem et brudd i kontinuiteten i livet. Det er ikke så enkelt å opprettholde roller og vaner, og å være den man alltid har vært, når hverdagen er styrt av rutiner og den gamle lever i omgivelser som i liten grad er lagt til rette for aktivitet og deltakelse - presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder. Verdslig makt mot kirkemakt . Kristenrett - ub.uib.n . Mjøskastellet er ruinen av Norges største tårnbyggning fra middelalderen. ble bygget i en tid med borgerkrig og konflikt mellom konge- og kirkemak

Læreplan for historie, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelementer Historiebevissthet Elevene skal forstå seg selv som historieskapte og historieskapende med en fortid, nåtid og framtid. Elevene utvikler historiebevissthet ved å arbeide utforskende med historie, opparbeide en kildekritisk kompetanse og kunne se ulike perspektiver og sammenhenger i faget Brudd eller kontinuitet i middelalderen. Kriterier for periodedeling Kap. 3, side 64-105 Tavleundervisning, arbeidsoppgaver. Historieprøve. 43. 44 Næringsutviklingen i Norge 1500-1800 og analysere virkningene for sosiale forhold. Kap. 4, side106-131 Lærerforedrag. Quiz En bevisst satsing på kontinuitet i alle ledd i sykepleierutdanningen er nødvendig for studentens utvikling som menneske og profesjonsutøver. Felles refleksjon skaper kontinuitet mellom teori og praksis og bidrar til en større helhetsforståelse - gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen - presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder. Påbygging. BOKMÅL. Vikingtid. ca.år793 (Lindisfarne) - 1030 (Stiklestad

Brudd og kontinuitet i europeisk middelalder oppgave

 1. st for den politiske ledelse. Det er neppe noen fare for at Trolls første fase vil være for stor for markedet, fremholdt Bergmann, som understreket betydningen av at man fra norsk side satser på en utbyggingspolitikk som kan sikre kontinuitet i de norske gassleveransene
 2. iii Sammendrag Målsettingen for denne studien er å frembringe ny kunnskap om dynamikken mellom kontinuitet og brudd i kommunikasjonen ut fra møter mellom de yngste.
 3. Brudd eller kontinuitet Vår tids formspråk - vil det si Postgirobygget? Er modernistisk arkitektur en enhetlig størrelse? Diskusjonen om tilpasningsarkitektur har vært villedende. Den siste tidens avisdebatt om hvordan ny bebyggelse skal forholde seg til den eksisterende, har fokusert på Venezia-charteret
 4. Nedlastinger Bildet : mønster, kirke, Kunst, mosaikk, helgen, kristendom, ortodoks, middelalderen, Kypros, Sotira, Ayia Paraskevi 2131x4507,48723
 5. g for å presentere Kristendommen og Islam i det tredje året
 6. kontinuitet oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

brudd. Styringsprinsipper for lærestoff. obligatoriske hovedemner lokal tilpasning av delemner. sentralt gitte obligatoriske emner. brudd. Forholdet mellom lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. balanse. (L 97) - oppbrudd eller kontinuitet Event in Horten, Norway by Midgard vikingsenter on Wednesday, October 11 2017 with 337 people interested and 28 people going gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen; presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder; gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og.

Markerer middelalderer brudd eller kontinuitet med

 1. Brudd eller kontinuitet i middelalderen. Kriterier for periodedeling Kap. 3, side 64-105 Rollespill om høvdinger, krigere, bønder, husfruer og treller. Lokale funn. Historieprøve. 42. 43 Næringsutviklingen i Norge 1500-1800 og analysere virkningene for sosiale forhold
 2. Middelalderen i Europa og Norge (kapittel 8-11) Porta
 3. Historievg 2-3 Påbygging : 3
 4. middelalder barehistorie
 • Man of war movie.
 • Psoriasis arthritis schub symptome.
 • Entzündetes zahnfleisch homöopathie.
 • Schöne bilder für facebook zum posten.
 • Doedicurus ark.
 • Bot i italia.
 • Band of brothers priser.
 • Røde linser go green.
 • Fargelegging påskekylling.
 • Koh kho khao island.
 • Antall minoritetsspråklige elever oslo.
 • Contacta partnervermittlung erfahrungen.
 • Jensen ambassadør kontinental pris.
 • Schmetterling riesling 2015.
 • Bryllup i toscana.
 • Pia og per.
 • Røde kors bekledning.
 • Antonietta bagarella giovanna bagarella.
 • Am ende des regenbogens wartet das glück.
 • Ruging av egg temperatur.
 • Polizei pirmasens e mail.
 • Bjørge lillelien quisling.
 • David bisbal ave maria hd.
 • Hpv vaksine fast forhold.
 • Windows letters.
 • Humanistisk navnefest oslo.
 • Resa turkiet 2018.
 • Stortingets høstsesjon 2017.
 • Botox 3 områder.
 • Creme 21 test.
 • Luxusimmobilien villach.
 • Wohnung in laim gesucht.
 • تصريف الافعال الانجليزية ومعانيها.
 • Gyldighetstid pass polen.
 • Jersey kantbånd.
 • Düsseldorf aktiv erleben.
 • Dynasty 2017 norge.
 • Katie melua oslo.
 • Singlereizen 50 plus.
 • Blåmerke varighet.
 • Kind von traktor überrollt.